Everything is alright

Det är svårt att förklara vad som sker och hur det egentlig är. Så jag låter youtube tala. how long have I been in this storm so overwhelmed by the ocean’s shapeless form water’s getting harder to tread with these waves crashing over my head if I could just see you everything will be alright […]