Shit happens.

Det är 361 dagar sedan jag sist loggade på här. Varför? Jo, därför att det har varit så mycket som varit viktigare. Så, nu, varför nu?  Sån bara för att berätta det, ca 4 månader efter att vi sökte familjeförening fick vi ja. Beslutet togs i Molde, och gick aldrig vidare till Udi. Cihan har […]